ศูนย์ช่วยเหลือ > ข้อแนะนำสำหรับมือใหม่ > วิธีการยืนยันตัวตน
ข้อแนะนำสำหรับมือใหม่ > วิธีการยืนยันตัวตน
วิธีการยืนยันตัวตน
    
ข้อควรทราบ


1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัญชีธนาคารที่ส่งเข้ามาจะต้องไม่ถูกตัดต่อหรือตกแต่งใดๆทั้งสิ้น

2. ชื่อ-นามสกุลบนบัตรประชาชนจะต้องตรงกับชื่อบัญชีเท่านั้น

3. เมื่อท่านทำการอัพโหลดหลักฐาน สถานะของท่านจะถูกเปลี่ยนเปลงเป็น "รอการตรวจสอบ" และท่านสามารถทำการซื้อขายสินค้าราคาสูงกว่า 1,000 บาท ได้ทันที

4. Juzztrade จะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 1 วัน ซึ่งถ้าหากตรวจสอบแล้วไม่ผ่าน ท่านจะต้องทำการส่งหลักฐานใหม่

5. การซื้อขายที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งหลักฐาน จะมีผลสำเร็จต่อเมื่อท่านยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

6. ในกรณีเกิดปัญหาในสินค้าราคาไม่เกิน 1,000 บาท สมาชิกต้องทำการยืนยันตัวตนก่อน Juzztrade จึงจะทำการตัดสินปัญหาและรักษาสิทธิของท่านให้

7. หลักฐานที่ส่งนั้นอาจใช้กล้องถ่ายรูปถ่้ายแทนการสแกนก็เป็นได้ แต่ต้องเห็นหน้าและข้อความที่ชัดเจน**


1. เมื่อ Login สู่เว็บไซต์ Juzztrade.com คลิ๊กเลือกเมนู "ยืนยันตัวตน"2. อัพโหลดสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัญชีธนาคาร(หน้าแรก)3. เมื่อท่านอัพโหลดหลักฐาน ท่านจะพบข้อความว่า "ทางทีมงานกำลังตรวจสอบหลักฐาน"4. สถานะของท่านจะถูกเปลี่ยนเปลงเป็น "รอการตรวจสอบ" และท่านสามารถทำการซื้อขายสินค้าราคาสูงกว่า 1,000 บาท ได้ทันที

5. หากทีมงานตรวจสอบหลักฐานเสร็จสิ้นสถานะของท่านจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็น "ยืนยันตัวตน" และจะได้รับสัญลักษณ์ หลังชื่อ6. ตัวอย่างสำเนาบัตรประัชาชนและสำเนาบัญชีธนาคาร(หน้าแรก)