ศูนย์ช่วยเหลือ > ข้อกำหนดและเงื่อนไข > นโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้อกำหนดและเงื่อนไข > นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว
    

1. ห้ามมิให้ประกาศเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ

2. ห้ามมิให้ประกาศอีเมล์

3.
ห้ามมิให้ประกาศลิ้งค์หรือ url ซึ่งนำไปสู่การแสดงช่องทางการติดต่อเพื่อนำไปสินค้าไปซื้อขายนอกระบบ

4. ห้ามมิให้ตกแต่งรูปภาพเพื่อแสดงเบอร์โทรศัพท์, อีเมล์หรือลิ้งค์เพื่อนำไปสู่การซื้อขายนอกระบบ

5. ห้ามมิให้แสดงข้อความชี้นำเพื่อนำไปสู่การติดต่อซื้อขายกันนอกระบบ เช่น พบกันใน xxx ชื่อ user นี้แหละ, ลองหาใน yyy ชื่อกระทู้เดียวกัน เป็นต้น

6. Juzztrade จะทำการเก็บข้อมูลการซื้อขายสินค้าของท่านทั้งหมด รวมไปถึงข้อมูลที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ต (IP Address) ของเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ Juzztrade ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการตรวจสอบหาการซื้อขายที่ผิดปกติหรือไม่ได้ ถูกกระทำโดยท่าน

7. ในการปกป้องผู้ใช้บริการจากการกระทำความผิดทางอาญา เราจะทำการตรวจสอบข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สาม

8. Juzztrade ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการการซื้อขายสินค้าเท่านั้น เราจะอนุญาตให้พนักงานของเราเข้าถึงข้อมูลของท่านเฉพาะส่วนข้อมูลที่จำเป็น ในการให้บริการแก่ท่านเท่านั้น

9. Juzztrade จะเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งานของท่านแก่ผู้ใช้บริการ Juzztrade ท่านอื่นเพียงแค่ วันที่สมัคร, ประวัติการซื้อขายสินค้า เท่านั้น ข้อมูลผู้ใช้งานอื่นๆ เ่ช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์รวมไปถึงเลขบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย ให้ผู้ใช้บริการ Juzztrade ท่านอื่นทราบ

10. Juzztrade ไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งานของท่าน แก่บุคคลที่สามที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการ Juzztrade ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

- ในกรณีที่เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งานของท่าน เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหรือสอบสวนเรื่องการทุจริต หรือธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือในการฝ่าฝืนเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งหมายความว่า เราสามารถให้ข้อมูลผู้ใช้งานของท่านแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้

- ในกรณีที่เราพบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำการทุจริตหรือเกี่ยวข้องในการทำธุรก รรมผิดกฎหมาย เราจะเปิดเผยข้อมูลผู้ใ้ช้งานของท่านตามคำสั่งศาลหรือโดยหมายศาล หรือในการพิจารณาคดีรวมทั้งส่งมอบข้อมูลผู้ใช้งานของท่านแก่ตัวแทนทางกฎหมาย ของท่าน

11. Juzztrade จะติดต่อกับผู้ใช้บริการโดยปกติผ่านทาง SMS และ E-mail ในบางกรณีหากเกิดเหตุร้องเรียนหรือสอบสวนอาจมีการติดต่อผ่านโทรศัพท์