ศูนย์ช่วยเหลือ > ทำความรู้จักกับ Juzztrade > ช่องทางการชำระเงินของ Juzztrade
ทำความรู้จักกับ Juzztrade > ช่องทางการชำระเงินของ Juzztrade
ช่องทางการชำระเงินของ Juzztrade
    

1. ชำระผ่านการโอนเงิน

การชำระเงินผ่านการโอนเงินนั้นสามารถทำได้ระหว่างเวลา 6.00 - 22.00 น. ของทุกวัน
*ระบบจะตรวจสอบยอดเงินจากธนาคารทันทีที่คุณยืนยันการชำระเงิน
ซึ่งสามารถทำการแจ้งชำระเงินได้
ระหว่างเวลา 6.00 - 20.00 น. ของทุกวันเท่านั้น
โดยไม่มีค่าธรรมเนียม (อาจเกิดค่าธรรมเนียมจากการโอนเงินได้ในกรณีโอนเงินต่างธนาคาร)

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต Visa / Mastercard

การชำระผ่านบัตรเครดิต Visa / Mastercard นั้นสามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยมีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 3.50% (หักโดยธนาคาร)

3. ชำระผ่านบัญชี Paysbuy

การชำระผ่านบัญชี Paysbuy นั้นสามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับท่านที่มีบัญชี Paysbuy อยู่แล้ว
หรือท่านที่ต้องการเปิดบัญชี Paysbuy ไว้เพื่อความคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอยบน Juzztrade
โดยมีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 3.50% (หักโดย Paysbuy)