ศูนย์ช่วยเหลือ > ทำความรู้จักกับ Juzztrade > ค่าธรรมเนียมการขายสินค้า
ทำความรู้จักกับ Juzztrade > ค่าธรรมเนียมการขายสินค้า
ค่าธรรมเนียมการขายสินค้า
    

          ในขั้นตอนการขายสินค้านั้นระบบได้ทำการคิดค่าธรรมเนียมการขายไว้ โดยมีการคิดค่าธรรมเนียมอยู่ระหว่าง 2 – 4% ของราคาสินค้า ยิ่งสินค้ามีราคาสูงค่าธรรมเนียมจะยิ่งน้อยลง

          ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการสินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อมีการขายสินค้าได้เท่านั้น ระบบไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการลงประกาศหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดๆทั้งสิ้น

          *ในกรณีมีการโอนเงินค่าสินค้าคืนให้กับผู้ซื้อ ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อขายไม่สำเร็จ 30 บาท (ค่าสินค้าที่โอนคืินให้ผู้ซื้อไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านช่องทาง Paysbuy และบัตรเครดิต 3.50% ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่้าวถูกหักโดยผู้ให้บริการรับชำระเงิน)

          *ค่าธรรมเนียมการรัีบเงินค่าสินค้าคืนมีอัตราอ้างอิงเดียวกับ ค่าธรรมเนียมการรับเงินของผู้ขาย อ่านรายละเอียดค่าธรรมเนียมการรับเงินได้ ที่นี่