ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการซื้อสินค้า > วิธีการแกะพัสดุและเก็บหลักฐาน
วิธีการซื้อสินค้า > วิธีการแกะพัสดุและเก็บหลักฐาน
วิธีการแกะพัสดุและเก็บหลักฐาน
    
ตัวอย่างการแกะพัสดุเพื่อเก็บหลักฐานที่ถูกต้อง (จะทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ง่าย)