E-mail

Password

ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ขออีเมล์ยืนยันอีกครั้ง

ค้นหาสมาชิก [ทั้งหมด]

หมวดหมู่สินค้า
ข่าวสาร
รับฟรี!!! iPod Touch 32 GB วันนี้ เพียงคุณลงประกาศขายสินค้ากับ Juzztrade
29 ตุลาคม 2552 09:44:52 โพสโดย Webmaster


สมาชิกที่ลงประกาศขายสินค้ากับ Juzztrade วันนี้มีสิทธิ์ลุ้นรับ iPod Touch ขนาด 32 GB ฟรี
มูลค่า 10,900 บาท (จำนวน 1 เครื่อง)


เงื่อนไขการร่วมลุ้นรับโชค

1. ผู้มีสิทธิร่วมรายการคือผู้ที่ลงประกาศขายสินค้ากับ Juzztrade ไม่จำกัดมูลค่าของสินค้า
2. ลงประกาศมากยิ่งมีสิทธิมาก ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ สมาชิก 1 ท่านจะลงประกาศกี่ครั้งก็ได้
3. เมื่อมีผู้้ได้รับร่วมลุ้นรับโชคครบ 1,000 ท่าน ทางบริษัทจะทำการ Random ผู้โชคดีทันที

ขั้นตอนการประกาศรางวัลผู้โชคดี

1. คัดเลือกผู้โชคดีจากการ Random
2. ประกาศผลผู้โชคดีทาง www.juzztrade.com

สถานที่ติต่อรับของรางวัล

บริษัท ไอเอสไอ โซลูชั่น จำกัด
171/2 ซอยภาวนา(ลาดพร้าว41) ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10300

เงื่อนไขการรับรางวัล สำหรับผู้โชคดี

1. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อยืนยันเป็นสิทธิ ภายใน 15 วัน หลังจากมีการประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ
2.
ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากมูลค่าของรางวัล
3.
บริษัทฯ จะไม่จัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์
4.
รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
5.
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยมูลค่าราคาของ รางวัลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6.
สถานะสมาชิกของผู้มีสิทธิรับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล

เอกสารประกอบการรับของรางวัล

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• เอกสารทุกแผ่นต้องลงนาม "สำเนาถูกต้อง" ทุกแผ่น