E-mail

Password

ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ขออีเมล์ยืนยันอีกครั้ง

ค้นหาสมาชิก [ทั้งหมด]

หมวดหมู่สินค้า
ข่าวสาร
ซื้อขายสินค้ากับ Juzztrade วันนี้ ลุ้นรับฟรี!! iPod Shuffle
29 ตุลาคม 2552 09:39:17 โพสโดย Webmaster

 

    สมาชิกที่ซื้อหรือขายสิินค้าผ่านเว็บไซต์ Juzztrade 100 ท่านแรก วันนี้มีสิทธิ์ลุ้นรับ iPod Shuffle ขนาด 4 GB ฟรี
มูลค่า 3,600 บาท (จำนวน 1 เครื่อง)


เงื่อนไขการร่วมลุ้นรับโชค

1. มีมูลค่าของการซื้อขายสินค้ารวมขั้นต่ำ 5,000 บาท (คำนวณจากค่าสินค้าก่อนคิดค่าธรรมเนียม)
2. การคิดมูลค่าการซื้ิอขายสินค้าคิดจากการซื้่อขายสินค้าที่สำเร็จเท่านั้น (กรณีเกิดปัญหาจะไม่ถูกนำมาคำนวณ)
3. เมื่อมีผู้้ได้รับร่วมลุ้นรับโชคครบ 100 ท่าน ทางบริษัทจะทำการ Random ผู้โชคดีทันที

ขั้นตอนการประกาศรางวัลผู้โชคดี

1. คัดเลือกผู้โชคดีจากการ Random
2. ประกาศผลผู้โชคดีทาง www.juzztrade.com

สถานที่ติต่อรับของรางวัล

บริษัท ไอเอสไอ โซลูชั่น จำกัด
171/2 ซอยภาวนา(ลาดพร้าว41) ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10300

เงื่อนไขการรับรางวัล สำหรับผู้โชคดี

1. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อยืนยันเป็นสิทธิ ภายใน 15 วัน หลังจากมีการประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ
2.
ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากมูลค่าของรางวัล
3.
บริษัทฯ จะไม่จัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์
4.
รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
5.
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยมูลค่าราคาของ รางวัลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6.
สถานะสมาชิกของผู้มีสิทธิรับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล

เอกสารประกอบการรับของรางวัล

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• เอกสารทุกแผ่นต้องลงนาม "สำเนาถูกต้อง" ทุกแผ่น