E-mail

Password

ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ขออีเมล์ยืนยันอีกครั้ง

ค้นหาสมาชิก [ทั้งหมด]

หมวดหมู่สินค้า
ข่าวสาร
ซื้อขายสินค้ากับ Juzztrade วันนี้ ลุ้นรับฟรี!! iPod Nano
29 ตุลาคม 2552 09:42:28 โพสโดย Webmaster

 

    สมาชิกที่ซื้อหรือขายสิินค้าผ่านเว็บไซต์ Juzztrade 1,000 ท่านแรก วันนี้มีสิทธิ์ลุ้นรับ iPod Nano ขนาด 8 GB ฟรี
มูลค่า 7,400 บาท
(จำนวน 3 เครื่อง)


เงื่อนไขการร่วมลุ้นรับโชค

1. มีมูลค่าของการซื้อขายสินค้ารวมขั้นต่ำ 5,000 บาท (คำนวณจากค่าสินค้าก่อนคิดค่าธรรมเนียม)
2. การคิดมูลค่าการซื้ิอขายสินค้าคิดจากการซื้่อขายสินค้าที่สำเร็จเท่านั้น (กรณีเกิดปัญหาจะไม่ถูกนำมาคำนวณ)
3. เมื่อมีผู้้ได้รับร่วมลุ้นรับโชคครบ 1,000 ท่าน ทางบริษัทจะทำการ Random ผู้โชคดีทันที
4. ผู้โชคดีที่เคยได้รับรางวัลไปแล้ว สามารถร่วมลุ้นโชคได้ใหม่เมื่อมีมูลค่าการซื้อขายครบ 5,000 บาท อีกครั้ง
(ระบบจะทำการ Reset มูลค่าการซื้อขายสำหรับผู้ที่เคยได้รับรางวัลไปแล้ว)

ขั้นตอนการประกาศรางวัลผู้โชคดี

1. คัดเลือกผู้โชคดีจากการ Random
2. ประกาศผลผู้โชคดีทาง www.juzztrade.com

สถานที่ติต่อรับของรางวัล

บริษัท ไอเอสไอ โซลูชั่น จำกัด
171/2 ซอยภาวนา(ลาดพร้าว41) ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10300

เงื่อนไขการรับรางวัล สำหรับผู้โชคดี

1. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อยืนยันเป็นสิทธิ ภายใน 15 วัน หลังจากมีการประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ
2.
ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากมูลค่าของรางวัล
3.
บริษัทฯ จะไม่จัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์
4.
รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
5.
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยมูลค่าราคาของ รางวัลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6.
สถานะสมาชิกของผู้มีสิทธิรับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล

เอกสารประกอบการรับของรางวัล

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• เอกสารทุกแผ่นต้องลงนาม "สำเนาถูกต้อง" ทุกแผ่น